Classic thùng mỏng (Canada)

Classic Ngoại Thùng Mỏng 7.5cm
Xuất xứ: Canada
Top: Sitka Spruce (Solid)
B&S: Laminated Rosewood
Âm thanh: Tuyệt vời (Thùng mỏng 7.5cm cho chất âm lai giữa chất âm classic và acoustic hay có thể nói là chất âm của Flamenco)


Chất lai giữa Acoustic và classic cho ra âm thanh tương tự trong clip (Chỉ có tính chất tham khảo)


Comments