Guitar Acoustic Jumbo

Guitar Acoustic Jumbo
Xuất Xứ: Canada
Top: Sitka Spruce (Solid)
B&S: Laminated Mahogany
Âm Thanh: dáng Jumbo cho âm thanh vang, sâu, rất thích hợp chơi đệm hát và chơi nhạc đường phố


Comments